Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Już minął trzeci miesiąc, odkąd rozpoczęły  się dodatkowe

zajęcia z języka angielskiego. Uczniowie poznają

nowe słownictwo i rozwijają swoje

umiejętności komunikacji.

Przygotowują się do konkursów oraz utrwalają poznany materiał.

Mają możliwość pracy w multimedialnym

laboratorium językowym przy użyciu nowoczesnych

materiałów i metod aktywizujących.

A wszystko to, w przyjaznej atmosferze

i z uśmiechem na ustach.

Wszystkich, którzy jeszcze na zajęcia nie dotarli,

bardzo zachęcam. Lekcje odbywają się

według następującego harmonogramu:

kl.4a-piątek, godz. 12.55-13.40, sala nr 233

kl.4b-środa, godz.13.45-14.30, sala nr 232

kl.5a-czwartek, godz.14.35-15.20, sala nr 232

kl.5b-czwartek, godz. 8.00-8.45, sala nr 231

kl.6a-czwartek, godz.13.45-14.30, sala nr 232

kl.6b-wtorek, godz.8.00-8.45, sala  nr 229

Roześmiane buzie na zdjęciach mówią same za siebie

Zapraszam, Anita Iwańska