Powitanie wiosny

 Pierwszego dnia wiosny uczniowie młodszych klas ubrali się kolorowo,

przygotowali wesołe rekwizyty, by w ten sposób powitać nową porę roku.

Ponieważ pogoda nie była sprzyjająca, więc spotkali się na szkolnym holu.

Każda klasa zaśpiewała przynajmniej jedną wiosenną piosenkę.

Były też tańce i występy solistów. Następnie uczniowie popisywali

się wiedzą przyrodniczą związaną z porami roku.

Nie zabrakło tradycyjnego topienia marzanny, symbolu złej zimy.

Na koniec uczniowie utworzyli barwny korowód i przemaszerowali

korytarzami szkoły, odwiedzając kolegów.