Małopolski Konkurs Matematyczny-etap szkolny

 

W dniu 10 X 2018 roku odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Matematycznego

dla uczniów szkół podstawowych.  Wzięło udział 12 uczniów, głównie z klas ósmych.

Wyniki konkursu zostały przesłane do komisji,

która dokona kwalifikacji do etapu rejonowego.

O tej decyzji zostaną powiadomieni zainteresowani uczniowie.

Etap rejonowy odbędzie się 21 listopada 2018 roku.