Zimowe bajanie

18 lutego rozpoczął się  w naszej szkole konkurs literacko- plastyczny  pt.” Zimowe bajanie”.

Eliminacje  do konkursu  odbyły się pod okiem wychowawców w klasach. 

Klasy pierwsze prezentowały  swoje opowiadania ustnie, a klasy drugie i trzecie pisemnie.

Każdy z uczestników wykonał też pracę  plastyczną do swojego opowiadania.

26 lutego odbyła się  prezentacja nagrodzonych prac przed widownią klas 1-3.

Wszyscy uczestnicy prezentowali  bardzo wysoki poziom i dostarczyli nam wielu  pięknych wrażeń.

Klasy I : 
I m –  Ola Niegowska, Dawid Król 
II m –  Julia Zięba, Bartosz Grębski
III m –  Gabriel Budyń, Miłosz Wątor
Klasy II :
I m – Lena Polak
II m – Anna Czaderska
III m – Lena Więcław, Maja Kurowska
Klasy III :
I m – Lena Kulpińska, Klaudia Piętoń
II m – Justyna Mleczko, Julia Chwastek
III m – Gaja Bojar,  Michał Ryńca