Kreatywność klasy II B

Uczniowie bardzo lubią twórczość plastyczną.

Inspiracją może być przeczytana lektura albo Święto Babci i Dziadka.

Ich ciekawe pomysły i zaangażowanie w wykonywaną pracą budzą podziw i sprawiają radość.

rodo3