Powitanie wiosny w kl.IB

Uczniowie klasy 1b bardzo lubią zajęcia plastyczne,

tym razem pracowali w grupach  wspólna praca to ” Powitanie wiosny” .

Prace wykonane dowolną techniką  dostarczyły dzieciom wiele radości.

Teraz te piękne kolorowe wiosenne obrazy witają wiosnę w całej szkole.