Terminy

W dniach
od 1.03.2022 do 31.03.2022
trwa rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

 • Informacje o rekrutacji znajdą Państwo na stronie
  Portalu Edukacyjnego
  https://portaledukacyjny.krakow.pl
  w zakładce Rekrutacja – szkoły podstawowe
 • Zachęcamy do rekrutacji drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego
 • Wnioski złożone elektronicznie muszą być podpisane przez obojga rodziców podpisem zaufanym
 • Wnioski w wersji papierowej dostępne będą w sekretariacie i na dyżurce szkolnej od 1 marca 2022 r.
 • Wnioski w wersji papierowej również muszą być podpisane przez obojga rodziców