Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

AGATA WINKLER

OD DNIA 2 STYCZNIA 2018 r.

PRZYJMUJE:

PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 11.30

WTOREK: 9.00 – 12.30

CZWARTEK: 9.00 – 12.00 

PIĄTEK: 8.00 – 12.00

PSYCHOLOG SZKOLNY JOLANTA GĘBIK

PRZYJMUJE W SZKOLE W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

W GODZINACH:

10.00 – 14.00

 

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH  SOCJALIZACJI I

NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA OBIADÓW

ZAKRES DZIAŁAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

– dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
– udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
– rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
– opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej,
– udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
– organizuje pomoc materialną (stypendia, dofinansowanie podręczników, zasiłki szkolne, dożywianie),
– udziela porad rodzicom dotyczących indywidualnych badań uczniów w poradniach specjalistycznych,
– udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami,
– wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i sprawiających trudności wychowawcze do odpowiednich służb i sądów dla nieletnich,
– wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH DLA RODZICÓW