Zajęcia pozalekcyjne

Z A J Ę C I A     P O Z A L E K C Y J N E
Nazwisko rodzaj zajęć pozalekcyjnych klasa dzień nr lekcji od do sala
N A U K A    klasy I – III
p. B. Gumulińska zajęcia kreatywne 1a środa 5 11:50 12:35 28
p. B. Gumulińska zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1a pt. 5 11:50 12:35 28
p. M. Borcuch język angielski 1a czw. 5 11:50 12:35 28
p. A. Grzybowska zajęcia kreatywne 1b czw. 5 11:50 12:35 30
p. A. Grzybowska zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1b pt. 5 11:50 12:35 30
p. M. Borcuch język angielski 1b środa 5 11:50 12:35 30
p. E. Wojewoda logopedia 1 a, b pon. 6 12.35 13.20 31
p. M. Kidała KlIK -informatyka 1 a, b czw. 14.20 15.05 102
p. M. Borcuch język angielski 1 a, b pon. 6 12:55 13:40 30
p. E. Wojewoda logopedia 2a środa 7 13.40 14.30 31
p. M. Kidała KlIK -informatyka 2a czw. 12.40 13.25 102
p. M. Borcuch j. angielski 2a czw. 7 13:45 14:30 30
p. E. Wojewoda zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 2a czw. 5 11:50 12:35 31
p. M. Borcuch język angielski 2b środa 6 12:55 13:40 28
p. J. Baraniak zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 2b czw. 5 11:50 12:35 29
p. M. Kidała KlIK -informatyka 2b czw. 13.30 14.15 102
p. E. Wojewoda logopedia 2b czw. 6 12.35 13.20 31
p. M. Borcuch język angielski 2 a, b wt. 7 13:45 14:30 28
p. M. Borcuch język angielski 3a wt. 6 12:55 13:40 126
p. E. Nowak zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 3a środa 5 11:50 12:35 126
p. M. Borcuch język angielski 3b środa 7 13:45 14:30 127
p. M. Dąbrowska zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 3b czw. 6 12:45 13:30 127
p. M. Borcuch język angielski 3 a, b pon. 7 13:45 14:30 127
p. E. Wojewoda logopedia 3 a, b środa 6 12.35 13.20 31
p. M. Kidała KlIK -informatyka 3 a, b czw. 15.05 15.50 102
Z A B A W A    I    T W Ó R C Z O Ś Ć klasy I – III
p. B. Gumulińska „Tańczę w Krakowie” 1a wt. 1 08:00 08:45 hol
p. A. Grzybowska „Tańczę w Krakowie” 1b wt. 2 08:50 09:35 hol
p. K. Drak Piccolo 2a wt. 5 11.50 12.35 hol
p. K. Drak Piccolo 2b wt. 6 12.55  13.40 hol
p. D. Lachowska W F – nowoczesne formy 2a wt. 6 12:35 13:30 MSG
p. D. Lachowska W F – nowoczesne formy 2b pon. 6 12:55 13:40 MSG
p. K. Drak Pięciolinia 3a wt. 7 13.45 14.30 hol
p. K. Drak Pięciolinia 3b pt. 11.50 12.35 hol
p. D. Lachowska Cheerleaders – nowoczesne formy taneczne 2-6 czw. 17:30 19:00 DSG
S P O R T    klasy I – III
p. A. Szot zajęcia z minikoszykówki – przedszkole i kl. 1 P,1 pon. sala gimn. 15:00 16:00 DSG
p. A. Szot zajęcia z minikoszykówki – przedszkole i kl.1. P,1 środa sala gimn. 15:00 16:00 DSG
p. B. Rajczyk-Styrska zajęcia minikoszykówki dziewcząt 1-3 wt. sala gimn. 14:45 15:45 DSG
p. B. Rajczyk-Styrska zajęcia minikoszykówki dziewcząt 1-3 czw. sala gimn. 15:30 16:30 DSG
p. B. Rajczyk-Styrska zajęcia minikoszykówki chłopców 2-3 wt. sala gimn. 15:45 17:00 DSG
p. B. Rajczyk-Styrska zajęcia minikoszykówki chłopców 2-3 czw. sala gimn. 16:30 17:45 DSG
p. E. Wojewoda zajęcia na basenie 2a pt. 5,6 11:50 13:40
p. J. Baraniak zajęcia na basenie 2b pt. 5,6 11:50 13:40
p. E. Nowak zajęcia na basenie 3a czw. 6 12:30 13:15
p. M. Dąbrowska zajęcia na basenie 3b czw. 7,8 13:40 15:30
N A U K A     klasy IV – VIII
p. M. Staszczyk-Motyl język polski 4a pon. 6 12:55 13:40 231
p. A. Iwańska język angielski 4a wt. 6 12:55 13:40 206
p. W. Walczak matematyka 4a czw. 6 12:55 13:40 232
p. W. Walczak matematyka 4 b pon. 7 13:45 14:30 232
p. M. Borcuch język angielski 4 b czw. 6 12:55 13:40 129
p. M. Staszczyk-Motyl język polski 4 b czw. 6 12:55 13:40 231
p. W. Walczak matematyka * 4 a, b czw. 7 13:45 14:30 232
p. B. Jakubek język polski 5a pon. 7 13.45 14:30 206
p. A. Iwańska język angielski 5a wt. 7 13:45 14:30 206
p. D. Kłak matematyka * 5a środa 5 11:50 12:35 232
p. D. Kłak matematyka 5a wt. 0 07:10 07:55 232
p. W. Walczak matematyka 5 b pon. 8 14:35 15:20 229
p. A. Iwańska język angielski 5 b wt. 0 07:10 07:55 206
p. W. Walczak matematyka * 5 b czw. 0 07:10 07:55 232
p. A. Frączek język polski 5 b pt. 7 13.45 14.30 230
p E. Potocka przyroda * 5, 6 pt. 8 14.35 15.20 232
p. A. Iwańska język angielski 6a pon. 7 13:45 14:30 201
p. J. Osika język angielski 6b pon. 6 12.55 13.40 206
p. A. Frączek język polski 6 a, b pon. 7 13.45 14.30 230
p. B. Golakiewicz matematyka 6 a, b wt. 0 07:10 07:55 233
p. D. Kłak matematyka 7a pon. 0 07:10 07:55 232
p. M. Staszczyk-Motyl język polski 7a pon. 0 07:15 08:00 231
p. J. Osika językangielski 7a środa 1 8.00 8.45 201
p. D. Kłak matematyka 7a pt. 0 07:10 07:55 232
p. M. Staszczyk-Motyl język polski 7a pt. 0 07:15 08:00 231
p. B. Jakubek język polski 7b wt. 9 15:25 16:10 130
p. B. Jakubek język angielski 7b środa 9 15:25 16:10 130
p. B. Jakubek język polski 7b środa 8 14:35 16:10 130
p. D. Kłak matematyka 7b środa 0 07:10 07:55 232
p. D. Kłak matematyka 7b czw. 0 07:10 07:55 232
p. J. Osika język angielski 8a pon. 7 13.45 14.30 201
p. B. Golakiewicz matematyka 8a wt. 8 14:35 15:20 233
p. A. Frączek język polski 8a środa 7 13.45 14.30 230
p. E. Potocka chemia 8a środa 7 13.45 14.30 229
p. B. Golakiewicz matematyka 8a czw. 1 08:00 08:45 233
p. B. Golakiewicz matematyka * 8a czw. 9 15:25 16:10 233
p. A. Iwańska język angielski 8b pon. 8 14:35 15:20 201
p. E. Potocka chemia 8b pon. 8 14.30 15.20 229
p. M. Staszczyk-Motyl język polski 8b środa 0 07:15 08:00 231
p. W. Walczak matematyka – koło zintegrowane 8b czw. 8 14:35 15:20 232
p. B. Golakiewicz matematyka * 8b czw. 8 14:35 15:20 233
p. W. Walczak matematyka 8b pt. 0 07:10 07:55 203
Z A B A W A    I    T W Ó R C Z O Ś Ć  klasy IV -VIII
p. D. Lachowska Cheerleaders – nowoczesne formy taneczne 2-6 czw. 17:30 19:00 DSG
p. D. Lachowska Nowoczesne formy taneczne 4 pon. 7 13:45 14:30 MSG
p. D. Lachowska W F – nowoczesne formy 5-6 pon. 8 14:30 15:15 MSG
p. K. Drak Piccolo 4-8 wt. 8 14.35 15.20 203
p. A. Winkler Arteterapia (rzemiosło artystyczne) 4-8 wt. 7 14:35 15:20 hol
p. K. Drak muzyka 5-6 środa 7,8 13.45 15.15 203
S P O R T     klasy IV – VIII
p. A. Szot Zajęcia z minikoszykówki chłopców 4,5 pon. 16:15 17:45 DSD
p. A. Szot Zajęcia z minikoszykówki chłopców 4,5 środa 16:15 17:45 DSD
p. A. Szot Zajęcia z minikoszykówki chłopców 4,5 pt. 14:45 16:15 DSD
p. A. Szot Zajęcia z koszykówki chłopców 6,7 wt. 17:00 18:30 DSD
p. A. Szot Zajęcia z koszykówki chłopców 6,7 środa 17:45 19:15 DSD
p. A. Szot Zajęcia z koszykówki chłopców 6,7 pt. 16:15 17:45 DSD

 

* – zajęcia realizowane do grudnia wg odrębnego harmonogramu