Informatyka

Zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej nr 100 mają dają naszym uczniom możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Klub internetowy „Klik”

Zajęcia w Klubie „Klik” przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.

  • dzieci poznają na nich zasady bezpiecznej pracy z elementami zestawu komputerowego i w sieci internetowej,
  • poznają  i uczą     się      stosować      podstawowe      zasad      pracy w edytorze graficznym, wykonują proste   rysunki   według   wzoru oraz wykorzystują poznane narzędzia do przygotowania własnych prac,
  • korzystają ze stron edukacyjnych dla dzieci oraz poznają gry wymagające logicznego myślenia i sprawnego posługiwania się myszą i klawiaturą,
  • poznają podstawy Kodują w aplikacjach dla dzieci oraz na matach i na planszach,
  • korzystają z narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),
  • dowiadują się o niebezpieczeństwach czyhających w sieci i uczą się radzić sobie z nimi,
  • poznają  zasady     wyszukiwania     informacji     w Internecie     oraz     gromadzenia i wykorzystania pozyskanych informacji do wykonywania projektów (plakaty, komiksy, prezentacje, collage),
  • tworzą prace związane z kalendarzem roku szkolnego,
  • biorą udział w cyklicznych wydarzeniach Dzień Kropki, Dzień Bezpiecznego Internetu oraz w konkursach grafiki

Więcej informacji na stronie : https://view.genial.ly/6079d08ac8236b0da5ebc392