Materiały do pobrania

1 – KUP
1 – KUŚ
2 – PIT ,, 0” emerytura pracownik
2-PIT-2
2 – wniosek o nie stosowanie Rozporządzenienia MF z dnia 07 stycznia 2022
2 – Wycofanie-PIT-2
3 – ulga 4+
3 – ulga na powrót
3 – umowy zlecenie
4 – wniosek o urlop bezpłatny – niepełny etat
4 – wniosek o urlop bezpłatny – pełny etat
4 – Wniosek opieka nad dzieckiem zdrowym
4 – Z-15A wniosek o zasiłek opiekuńczy
5 – Oświadczenie o urlopie wychowawczym
5 – Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia
6 – Zmiana numeru konta
7 – zał 1 – oświadczenie pracownika
7 – zał 2 – zgłoszenie wypadku
8 – opieka nad uczniem – oświadczenie
9 – INFORMACJA WSTĘPNA O UCZNIU – NOWA
9 – OPINIA DO ŚCIEŻKI (3)
9 – OPINIA O UCZNIU do sądu i innych instytucji – poza PPP (1)
9 – OPINIA POLONISTY KLASY 1 – 3
9 – OPINIA POLONISTY KLASY 4 – 8
10 – PPP zał. 1
10 – PPP zał. 2
10. – PPP zał. 4