Kalendarz roku

załącznik nr 1 do uchwały nr 2/21/22
RP SP 100 z dn. 27 sierpnia 2021 r.

 

Organizacja roku szkolnego 2021-2022

 Semestr I

1 września    Rozpoczęcie roku szkolnego
22 września    Zebranie z Rodzicami – godz. 18.00
14 października    Dzień Edukacji Narodowej

   – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 października    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  1 listopada    Wszystkich Świętych – dzień wolny
11 listopada    Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
24 listopada    Zebranie z Rodzicami – godz. 18.00
10 grudnia    Informacja dla rodziców o możliwości uzyskania
   przez ucznia oceny niedostatecznej z przedmiotu
23 – 31grudnia    Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia    Nowy Rok
3 stycznia    Oceny proponowane z przedmiotów i zachowania
5 stycznia    Zebranie z Rodzicami – godz. 18.00
6 stycznia    Święto Trzech Króli – dzień wolny
12 stycznia    Klasyfikacja
17 stycznia – 28 stycznia    Ferie zimowe

 Semestr II 

6 kwietnia   Zebranie z Rodzicami – godz. 18.00
14 – 19 kwietnia   Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja    Święto Pracy – dzień wolny
2 maja    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 maja    Informacja dla rodziców o możliwości uzyskania
   przez ucznia oceny niedostatecznej z przedmiotu
18 maja    Konsultacje dla Rodziców – godz. 18.00
23 maja    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24, 25, 26 maja    Egzaminy ósmoklasistów – dni wolne                        3 dni
27 maja    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7 czerwca    Oceny proponowane z przedmiotów i zachowania
8 czerwca    Zebranie z Rodzicami – godz. 18.00
 16 czerwca    Boże Ciało – dzień wolny
17 czerwca    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 czerwca    Klasyfikacja
24 czerwca    Zakończenie roku szkolnego