formy wypowiedzi

1 – opis obrazu
2 – opis postaci
3 – charakterystyka postaci
4 – opis zwierzątka 
4 – opis zwierzątka – zasady
5 – opis sytuacji
6 – opis przedmiotu – ćwiczenia
6 – opis przedmiotu
7 – opis krajobrazu
8 – opis przeżyć wewnętrznych
9 – plan wypowiedzi
10 – opowiadanie z dialogiem
10 – opowiadanie
11 – dialog
12 – charakterystyka
13 – streszczenie – ćwiczenia
13 – streszczenie
14 – sprawozdanie
15 – recenzja
16 – list prywatny
17 – kartka z życzeniami
18 – zaproszenie
19 – zawiadomienie
20 – podziękowanie
21 – rozprawka
22 – przepis
23 – reklama