Pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem uczniów, rodziców  oraz nauczycieli w działaniach na rzecz dziecka i jego funkcjonowaniem w  środowisku szkolnym i rodzinnym.

Pedagog:

 • kieruje uczniów na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w kierunku zdiagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych takich jak:
  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • dysortografia,
  • dyskalkulia,
  • nadpobudliwość psycho – ruchowa,
  • inne,
 • na podstawie diagnozy kieruje uczniów na zajęcia wspomagające, wyrównawcze i terapeutyczne,
 • wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły,
 • współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole).

Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

 • zawsze, kiedy dziecku dzieje się krzywda, gdy odczuwa lęk lub ma po prostu problem,
 • gdy dziecko opowiada w domu o niepokojących zdarzeniach dotyczących kolegów,
 • w celu zgłoszenia faktu pobicia, wymuszania pieniędzy czy propozycji kupna narkotyków,
 • jeśli dziecko przestaje radzić sobie z nauką,
 • gdy dziecko może mieć w szkole problemy z powodów zdrowotnych, szczególnie jeśli jest dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpi na ADHD czy z jakiekolwiek innego powodu wymaga szczególnego traktowania przez nauczycieli,
 • w razie kłopotów wychowawczych rodziców z dorastająca córką lub synem,
 • jeśli dziecko za chwilę skończy szkołę i nie ma pomysłu co dalej robić,
 • w przypadku wybitnie uzdolnionego ucznia, którego uzdolnienia można rozwijać poprzez zorganizowanie indywidualnego toku nauki