Pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem uczniów, rodziców  oraz nauczycieli w działaniach na rzecz dziecka i jego funkcjonowaniem w  środowisku szkolnym i rodzinnym.

Pedagog:

 • kieruje uczniów na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w kierunku zdiagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych takich jak:
  • dysleksja,
  • dysgrafia,
  • dysortografia,
  • dyskalkulia,
  • nadpobudliwość psycho – ruchowa,
  • inne,
 • na podstawie diagnozy kieruje uczniów na zajęcia wspomagające, wyrównawcze i terapeutyczne,
 • wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły,
 • współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole).

Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

 • zawsze, kiedy dziecku dzieje się krzywda, gdy odczuwa lęk lub ma po prostu problem,
 • gdy dziecko opowiada w domu o niepokojących zdarzeniach dotyczących kolegów,
 • w celu zgłoszenia faktu pobicia, wymuszania pieniędzy czy propozycji kupna narkotyków,
 • jeśli dziecko przestaje radzić sobie z nauką,
 • gdy dziecko może mieć w szkole problemy z powodów zdrowotnych, szczególnie jeśli jest dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpi na ADHD czy z jakiekolwiek innego powodu wymaga szczególnego traktowania przez nauczycieli,
 • w razie kłopotów wychowawczych rodziców z dorastająca córką lub synem,
 • jeśli dziecko za chwilę skończy szkołę i nie ma pomysłu co dalej robić,
 • w przypadku wybitnie uzdolnionego ucznia, którego uzdolnienia można rozwijać poprzez zorganizowanie indywidualnego toku nauki
 

dzień

 

nazwisko

 

imię

 

od

 

do

 

zajęcia

 

klasa  

poniedziałek Gąsiorek Michał 15:10 17.30. pedagog SP
wtorek Gąsiorek Michał 13.30. 13:45 pedagog SP
Gąsiorek Michał 13:45 14:15 korekcyjno – kompensacyjne  1 – 3.
Gąsiorek  Michał 14:15 15:30 pedagog SP
Gąsiorek Michał 15:30 16:15 korekcyjno -kompensacyjne                                     co drugi tydzień  4 – 8.
Gąsiorek Michał 15:30 16:15 terapeutyczne co drugi tydzień 5 – 8.
Gąsiorek Michał 16:15 17:30 pedagog SP
środa Gałuszczyńska Mariola 8.00. 11.45. pedagog SP
Wietrzyk Magdalena 10.45 11.50 psycholog SP
Wietrzyk Magdalena 11.50. 12.35. emocjonalno-społeczne 1a
Wietrzyk Magdalena 12.55. 13.40. emocjonalno-społeczne 1b
Wietrzyk Magdalena 13.45 14.30. emocjonalno-społeczne 2a
czwartek Gałuszczyńska Mariola 12.45. 15.45. pedagog SP
Gąsiorek Michał 15.40. 16.25. emocjonalno-społeczne / terapeutyczne 4
Gąsiorek Michał 16.25. 17.40. pedagog SP
Wietrzyk Magdalena 10.45 11.50 psycholog SP
Wietrzyk Magdalena 11.50. 12.35. emocjonalno-społeczne 1c
Wietrzyk Magdalena 12.55. 13.40. emocjonalno-społeczne 2b
Wietrzyk Magdalena 13.45 14.30. emocjonalno-społeczne 3b
piątek Gałuszczyńska Mariola 8.00 12.15. pedagog SP
Gąsiorek Michał 15.00. 15.45. emocjonalno-społeczne / terapeutyczne 4
Gąsiorek Michał 15.45. 17.40. pedagog SP
Wietrzyk Magdalena 8.00 11.50. psycholog SP
Wietrzyk Magdalena 11.50. 12.35. emocjonalno-społeczne 3a