Minikoszykówka

Zajęcia sportowe z mini koszykówki dla klas 1-3

 Zajęcia sportowe mają na celu stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego  rozwoju naturalnej potrzeby ruchu, która zaowocuje w przyszłości zdrowym,  silnym organizmem. Zdrowy, sportowy styl życia będzie dla dzieci i młodzieży czymś oczywistym.  Na zajęciach każde dziecko nauczymy biegać, chwytać piłkę, rzucać (czyli podstawowych  czynności człowieka) oraz cieszyć się ruchem. Szkolenie również daje szansę pierwszego  kontaktu z koszykówką i nie tylko, przygotowania dzieci do systematycznego uprawiania  dowolnej dyscypliny sportu oraz rozwijania ogólnej sprawności fizycznej.

Umiejętności rozwijamy głównie poprzez zabawę i gry ruchowe.

Treningi odbywają się w godzinach popołudniowych w grupach dla dziewcząt  i chłopców.  Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego SP 100,  a zarazem trenera koszykówki. Uczestniczymy również w systemie rozgrywek organizowanych  przez Akademię Wisły CANPACK oraz Stowarzyszenie Krakowskiej Koszykówki Młodzieżowej.

Przez wiele lat pracy uczniowie naszej szkoły osiągnęli wiele sukcesów w tej dyscyplinie sportu.  W ostatnich latach zajęliśmy V i VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w Mini koszykówce Chłopców oraz V miejsce w Mistrzostwach Polski w Mini koszykówce Dziewcząt.