Dokumenty do pobrania

Regulamin wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw i duplikatów karty rowerowej
Legitymacja – nowa
Legitymacja – duplikat
Świadectwo – duplikat
Karta rowerowa – duplikat
Religia – wycofanie zgodny
Opieka – uczeń zwolniony z zajęć
WDŻ – zgoda
Zielona szkoła
Raport o stanie zapewniania dostępności
Deklaracja dostępności