Zapisy w trakcie roku szkolnego

Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego
Cheerleaders
Basen klasy 2 i 3
Kryteria oceniania
Religia
Opieka nad uczniem w trakcie zajęć religii
Mleko i owoce klasy 1 – 5
Pielęgniarka
Pomiar temperatury
Zgoda na wizerunek
Klasa sportowa – zgoda
Rezygnacja z nauki w szkole
Ankieta aktualizacyjna