Rekrutacja do klas II-VIII

Dokumenty do pobrania:

Zgody wspólne
Zgoda na wizerunek
Basen
Klasa sportowa
Ankieta aktualizacyjna
Karta zapisu dziecka do szkoły
Rezygnacja z nauki w szkole