Logopeda

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego logopedę . Podczas indywidualnych zajęć wykorzystywane są specjalistyczne pomoce do terapii poszczególnych wad wymowy:  gry językowe, klocki logiczne, dmuchajki, piłki terapeutyczne, klocki konstrukcyjne  oraz program komputerowy. Zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie.

Podczas zajęć ćwiczymy:

 • prawidłowe oddychanie,
 • poprawną artykulację poszczególnych szeregów głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
 • motorykę małą i motorykę dużą,
 • czytanie sylabowe,
 • pisanie,
 • ortografię.

Poprzez ćwiczenie czytania, pisania i ćwiczenia ortograficzne, wspomagamy  również proces kształcenia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz afazją. Dzięki wykorzystaniu programu komputerowego uczniowie poprzez gry i zabawy językowe chętnie wykonują ćwiczenia, a przy tym świetnie się bawią.

Kiedy do logopedy ? gdy dziecko np.:

 • podczas mówienia wkłada język między zęby,
 • sprawia wrażenie, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem,  są wątpliwości co do prawidłowej budowy     jego narządów artykulacyjnych,  głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć,      dź (np.: sanki- sianki),
 • nie wypowiada głoski [r],
 • jest już uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania,
 • podczas czytania myli litery podobne (P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.