Pedagog

AGATA WINKLER

Godziny dyżurów pedagoga:

PONIEDZIAŁEK        8.00-10.00


WTOREK                      8.00-11.30

                                          12.00-14.00


ŚRODA                         15.00- 17.00


CZWARTEK               8.00-11.30


PIĄTEK                          8.00-11.30

                                              Dzień bez stron

 

W okresie zdalnego nauczania można kontaktować się  z pedagogiem poprzez dziennik Librus.

W wyjątkowych sytuacjach można umówić spotkanie.

Pedagog szkolny będzie dostępny w godzinach swojej pracy.

PSYCHOLOG SZKOLNY

HELENA RYCHEL

Godziny dyżurów psychologa:

15:20-16:30 w sali 211

Dzień tygodnia

Godzina  (lekcja)

Nazwa zajęć

Klasa

wtorek 13:45 – 14:20 (lekcja 7) Kraina Emocji

I B

środa 12:55 – 13:40 (lekcja 6) Kraina Emocji

I A

środa 11:50 – 12:35 (lekcja 5) Kraina Emocji

II A

środa 13:45 – 14:20 (lekcja 7) Kraina Emocji

II B

czwartek 12:55 – 13:40 (lekcja 6) Kraina Emocji

III

środa 14:35 – 15:20 (lekcja 8) eMOCje

IV

wtorek 12:55 – 13:40 (lekcja 6) eMOCje

V

czwartek 13:45 – 14:20 (lekcja 7) eMOCje

V -VI

wtorek 14:35 – 15:20 (lekcja 8) eMOCje

VI-VIIB

czwartek 14:35 – 15:20 (lekcja 8) eMOCje

VII-VIII

 

PSYCHOLOG Z RAMIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

AGNIESZKA NOWICKA

Godziny dyżurów w poradni:

PONIEDZIAŁEK        13.00-17.00

WTOREK                      13.00-17.00

CZWARTEK                  8.00-12.00

PIĄTEK                       10.00-14.00

 

Godziny dyżurów w szkole:

ŚRODA     12.00-16.00

Przyjmowanie stron w szkole nastąpi od 15 października 2020r.

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH  SOCJALIZACJI I

NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA OBIADÓW

ZAKRES DZIAŁAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

– dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
– udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
– rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
– opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej,
– udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
– organizuje pomoc materialną (stypendia, dofinansowanie podręczników, zasiłki szkolne, dożywianie),
– udziela porad rodzicom dotyczących indywidualnych badań uczniów w poradniach specjalistycznych,
– udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami,
– wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i sprawiających trudności wychowawcze do odpowiednich służb i sądów dla nieletnich,
– wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH DLA RODZICÓW