Świetlica szkolna – otwarta od 6.30 do 20.00

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej Szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 6.30 do 16.30..  Po godzinie 16.00 zapraszamy do świetlicy środowiskowej Kraina Marzeń, czynnej do 20.00. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Są to: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, bajkoterapia, komputerowe, gry i zabawy stolikowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych. Nasi uczniowie biorą również udział  w zabawach tematycznych. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki.

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

 • gry i zabawy integracyjne,
 • zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek),
 • zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych),
 • zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym, placu zabaw, sali zabaw ,
 • nauka własna, odrabianie zadań domowych,
 • zajęcia czytelnicze,
 • korzystanie ze sprzętu audiowizualnego “ Kino popołudniowe”.

Praca świetlicy sprzyja w szczególności umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych. W świetlicy prowadzone są zajęcia  w grupach.  

Zajęcia Świetlicy TPD „Kraina Marzeń”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to placówka wsparcia dziennego gdzie na dzieci czekają troskliwi opiekunowie z ogromną ilością pomysłów na wspólne popołudnia. Ich głównym celem jest wspieranie wszelkich potrzeb podopiecznych.

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych – gdzie wspólnie  z  opiekunami nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe, rozwijają własne zainteresowania; zajęciach kulinarnych – podczas których tworzą wraz z wychowawcami zdrowe, pełnowartościowe posiłki poznając przy tym tajniki poprawnego żywienia dzieci, młodzieży i doroslych; zajęciach socjoterapeutyczne – gdzie uczą się radzić sobie  ze swoimi emocjami, współdziałać w drużynie, akceptować potrzeby swoje i innych; zajęciach plastycznych – rozwijających umiejętności manualne, na których podopieczni poznają nowe metody malowania, szkicowania; zajęciach kreatywnych –  na których tworzą ciekawe prace techniczne, doskonaląc umiejętności szycia, projektowania, uczą się chronić środowisko robiąc zabawki z recyklingu, prezenty na dzień babci, dziadka, mamy  i taty, sadząc rośliny etc.; zajęciach tanecznych – podczas których zaspakajają dziecięcą potrzebę ruchu, uczą się dobranych do ich możliwości choreografii jednocześnie budując myślenie przestrzenne, poprawiają pamięć ruchową, nabierają odwagi do występów przed publicznością, rozwijają plastykę ciała; zajęciach ruchowych – na których uczą się rywalizacji w duchu fair play, poznają zasady zespołowych gier sportowych, rozwijają cechy motoryczne i pracują nad umiejętnością współpracy w zespole.

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej :

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy – witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.
 6. Bawimy się wspólnie , grzecznie i bezpiecznie.
 7. Dbamy o porządek w sali.
 8. Nie biegamy po sali i korytarzach.
 9. Mówimy umiarkowanym głosem.
 10. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.
 11. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 12. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 13. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się o pomoc do wychowawcy.
 14. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.
 15. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem. Zabawki ,gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. po skończonej zabawie odkładamy na wyznaczone miejsce.
 16. Nie używamy telefonu komórkowego.

Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym